Inscrierea in Fundatie

Fundatia Culturala "Remember Enescu"

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:

  • fişa de înscriere, completată cu majuscule, fără omisiuni;
  • CV/ biografie
  • o fotografie
  • copie a certificatului de naştere

Inscrierea va fi trimisă pe adresa:

Mihaela Tomescu – Fundaţia Culturală „Remember Enescu”
Str. Ioan Bianu nr.39,
Bucureşti 011 091, of. poştal 12
CONT IBAN RO72 RNCB 0071 0114 3484 0001 deschis la BCR GRIVITA

Fundatia Culturala "Remember Enescu"